Krajské kolo soutěže oboru TRUHLÁŘ

Tradiční klání učňů učebního oboru Truhlář se konalo dne 20. dubna 2017 na půdě Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem u příležitosti krajského kola soutěže oboru TRUHLÁŘ - Hledáme mladé technické talenty. Žáci 3. ročníků v průběhu soutěže úspěšně absolvovali jak teoretickou tak i praktickou část a porovnali své teoretické i praktické znalosti, zkušeností a dovedností, které načerpali nejen ve školních kolech této soutěže, ale především za celé období studia. 

Tento projekt, kterého se jednotlivé školy účastní, spočívá také ve spolupráci s firmami, školami a dalšími subjekty při propagaci a rozvoji technických řemesel. Tento záměr vychází i z myšlenky, že soutěž je hra a naplňuje se tak známé přísloví škola hrou. Cílem této soutěže bylo zhotovení praktického výrobku, který bude věnován MŠ v Bystřici pod Hostýnem.

Výsledné hodnocení:

Jednotlivci CELKEM BODŮ ŠKOLA
1. Jalůvka Štěpán            85 bodů         SPŠ stav. Val. Meziříčí
2. Hrbáček Ondřej          84 bodů         SPŠ stav. Val. Meziříčí
3. Kubica Vojtěch            74 bodů         SŠNO Bystřice p.H.
4. Urbánek Dan               71 bodů         SŠNO Bystřice p.H.
5. Zvonek Stanislav         59 bodů         SOŠ a G. Staré Město
6. Kocián Daniel              50 bodů         SOŠ a G. Staré Město


Družstva
1. SPŠ stavební Val. Meziříčí       169 bodů
2. SŠNO Bystřice pod Host.        145 bodů
3. SOŠ a G. Staré Město              109 bodů

Věříme, že všichni soutěžící, hosté a zúčastnění z jednotlivých škol tento den strávený den na Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem prožili v pohodě a dobré atmosféře.

Vložil 11.05.2017 19:47 Čech Jaroslav