Machři roku 2018

Praha Letenská pláň 13.9.2018
Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství. Centrálním bodem projektu je pak každoroční setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů z odvětví, kde mohou žáci poměřit své schopnosti v soutěži Machři roku, školy si vyměnit své zkušenosti a poznatky, navázat nové spolupráce, či představit jednotlivá řemesla.
Tento projekt vznikl v reakci na dlouhodobě se prohlubující problémy v odborném školství, které vyústili v alarmující nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Formou celostátní soutěže a setkání odborných škol lze seznámit veřejnost, a především mládež s možnostmi uplatnění, náplní práce a perspektivou odborného vzdělání.

Vložil 23.09.2018 07:57 Čech Jaroslav