Soutěžní přehlídka stavebních oborů SUSO 2019

Ve dnech 29.-30. 3. 2019 se naši žáci oboru truhlář, Petr Pavelec a Tomaš Hora, zúčastnili 23. ročníku postupového kola v daném soutěžním oboru. Soutěž se konala na výstavišti Flora Olomouc při výstavě Stavotech.
Úkolem žáků bylo vyrobit podle výkresové dokumentace stojan na deštníky ze SM materialu. Při práci žáci používali vlastní ruční nářadí, dále měli k dispozici i ruční elektrické nářadí poskytnuté od partnerů soutěže: fa Mafell,Ramia, Dewalt.
Mimo praktickou část soutéže měli žáci za úkol napsat test, kde se ověřovala jejich znalost po odborné stránce. Hodnocení výsledků soutěže měli na starost odborní partneři, kteří v průběhu soutěže hodnotili jednotlivá kriteria a výsledky provedené práce.
I když naši žáci nedosáhli svými výsledky na další postupové kolo soutěže zručnosti, daný výrobek zvládli v daném časovém limitu a bylo vidět, že k celé soutěži přistupovali zodpovědně a s velkým nasazením. Z výsledku své práce, náročnosti a konkurence jsou si žáci vědomi, že je stále na čem pracovat a zlepšovat se.
Závěrem chci za aktivní přístup a dobrou reprezentaci naší školy žákům poděkovat.

Josef Fojtík, učitel odborného výcviku

Vložil 08.04.2019 11:59 Čech Jaroslav