Spolupráce s firmou TON a.s.

Dne 23.3.2017 se uskutečnilo setkání zástupců managementu firmy TON a.s. se žáky naší školy. Na úvod přednášky představil ředitel marketingu Jan Juza formou prezentace historii firmy a mladistvý náhled na designování výrobků a následné inovativní marketingové prezentování firmy na světových trzích včetně fotografií úspěšně dokončených projektů. Výrobně technický ředitel ing. Rostislav Kahaja žákům prezentoval postupné fáze výroby židlí a konkrétně se zaměřil na nové CNC stroje, které automatizují výrobu. Nastínil další plány modernizace firmy, ale zároveň kladl důraz na vysokou manuální řemeslnou zručnost zaměstnanců, bez které by vysoká kvalita výrobků nebyla na světových trzích konkurenceschopná. 

Firma TON a.s. umožňuje od letošního školního roku studentům 4.ročníků oboru nábytkářská a dřevařská výroba vykonávat ve svých výrobních provozech řízenou praxi, díky níž se žáci přímo seznamují s konkrétními úseky výroby a mají i možnost si na vlastní kůži fyzicky vyzkoušet jednotlivé fáze výroby židlí. Studenti tuto praxi hodnotí velmi pozitivně a oceňují kladný přístup mistrů z výrobních provozů.
V další části přednášky nastínila personální manažerka Ing. Helena Kohoutková žákům široké možnosti jejich pracovního uplatnění ve firmě TON.
Na závěr přednášky měli žáci prostor pro své dotazy na vedení firmy a studenti končících ročníků učebních i studijních oborů si brali kontaktní údaje na pracovníky personálního oddělení, neboť po ukončení studia má řada z nich velký zájem ve firmě TON pracovat.
Prezentace firmy TON na naší škole byla velmi úspěšná a z mého pohledu je spolupráce firmy a školy i do budoucna nezbytná jak pro firmu TON z důvodu možnosti získávání nových kvalifikovaných zaměstnanců, tak i pro školu, která může svým budoucím žákům, studentům a absolventům nabídnout pracovní uplatnění ve svém oboru v celosvětově úspěšné firmě.

Pavel Blažek
učitel odborného výcviku

Vložil 02.04.2017 12:44 Čech Jaroslav