Žáci GBV Guben na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

V červnu navštívila Střední školu nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem v rámci výměnné stáže německá partnerská škola Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben e.V.

Stáž byla vyjímečná svým složením a náplní. Navíc vše sledovala bedlivě všudy přítomná panenka OMA, maskot mezinárodní spolupráce a internacionálních vztahů.Pět stážistů z Gubenu se touto stáží zdokonalilo v odborných dovednostech a jazykových znalostech. Stážisté si prohlédli hostitelskou organizaci, město a některé dřevozpracující podniky. Zúčastnili se výuky německého jazyka pod vedením animátorky paní Dr. Simony Pöder Innerhofer, ve školních dílnách pracovali na charitativním projektu a po práci se věnovali sportu. Studenti dělali dvě lavičky lehátkového typu ve stylu skandinávské puristické architektury.

Součástí stáže byl i bohatý kulturní program, který naše německé partnery seznámil s krásami našeho regionu a s kulturním dědictvím našeho města. Tuto mezinárodní výměnu mládeže řadíme k velmi zdařilým a přejeme si více takových akcí, které by multiplikačně přinesly naší organizaci nové podněty a reklamu. Rovněž byla dohodnuta další pokračovací stáž, která proběhne na SŠNO v Bystřici pod Hostýnem v termínu od 20. 05.2019. Projekt tedy má udržitelnost zajištěnou a proběhne zase s největší pravděpodobností pod křídly Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže.

Myslíme si, že se tato výměna stala nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné. Zapojení studenti přijímající organizace byli rovněž velmi spokojeni a navázali s německými žáky kontakty a přátelství. Podařilo se nám dát naší mládeži něco nadčasového.

Vložil 30.06.2018 06:36 Čech Jaroslav