Informace k zahájení nového školního roku

Vítejte u nás ve škole…
(nástupní info)

Těšíme se na vás již 1. 9. 2020 na zahájení nového školního roku, které se bude konat v 8.00 hod na jídelně Domova mládeže, ul. Mlýnská č. p. 1425. Budou vám zde představeni vaši třídní učitelé, mistři odborného výcviku a praktického vyučování, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a další důležití lidé v naší škole. Ovšem nejdůležitějšími jste pro nás právě VY, kteří jste se dostali na zajímavé obory naší školy a to po všech těch potížích a nejasnostech kvůli jednomu nepříjemnému viru zvanému Covid. Věřte, že všichni si své studium u nás ve škole zasloužíte a my učitelé a ostatní zaměstnanci školy budeme dělat vše pro to, aby studium pro vás bylo zajímavé, přínosné a taky zábavné.

Žáci vyšších ročníků, znalí poměrů, zahájí svůj nový školní rok ve svých třídách 1. 9. 2020 v 8. 00 hod se svými třídními učiteli. Doufáme, že po delším odpočinku nastoupíte ve skvělé kondici fyzické i psychické.

 

Informace pro ubytované na Domově mládeže
Žáci ubytovaní na našem do novoty vyspraveném Domově mládeže nastupují
v pondělí 31. 8. od 15 do 17hod.,
kde je přivítají naši vychovatelé se všemi potřebnými informacemi.

Důležité:

Při nástupu je nutností mít zřízeno inkaso ve prospěch účtu školní jídelny (potvrzení o zřízení inkasa stáhnete a vytisknete zde a potvrďte u své banky) – doporučený limit je 3 300,-Kč,
č. ú. jídelny: 837 940 0207/0100. Pokud platbu provádíte bezhotovostním převodem, je třeba uvést JMÉNO ŽÁKA! Při nástupu by každý měl mít doporučený limit uhrazen, případně jej složí v hotovosti k rukám vedoucí školní jídelny paní Závorové, která bude taktéž přítomna. Pokud tato podmínka nebude splněna, žák nemůže být 31. 8. 2020 ubytován!
Další podrobnější informace o stravování a ubytování na Domově mládeže čtete zde.


Přejeme vám všem krásný a prosluněný zbytek léta, odpočívejte, naberte síly a v září
na shledanou

Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka školy + kolektiv zaměstnanců


V případě nejasností nás můžete kontaktovat telefonicky: 573 380 802 nebo e-mailem: ssno@ssno.cz

Vložil 31.07.2020 11:44 Čech Jaroslav