Maturitní a závěrečné zkoušky

Informace k maturitním a závěrečným zkouškám  ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky se ve školním roce 2019/2020 konají v souladu s novými vyhláškami:
Vyhl. č. 232/2020 Sb. - Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
Vyhl. č.. 233/2020 Sb. – Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
Konkrétní termíny konání MZ a ZZ budou zveřejněny v programu EDOOKIT do 15. 5. 2020.

Dne 27. 4. 2020 vešla v platnost Vyhláška č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a metodika k této vyhlášce. 

Pokud vám něco nebude srozumitelné, obraťte se na vedení školy – telefonicky nebo emailem:

Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka školy:  736 520 025
Ing. Zdeněk Sedláček – zástupce ředitelky:  603 251 661
sekretariát: 573 380 802
e-mailem:  pastyrikova@ssno.cz
                    sedlacek@ssno.cz
                    sekretariat@ssno.cz
                    ssno@ssno.cz

====================================================================================================================

Upozornění žákům maturující třídy NS4 - uzavření klasifikace Dokument PDF

Upozornění žákům třídy TH3 - uzavření klasifikace Dokument PDF

MŠMT - TERMÍNY MATURITNÍCH, ZÁVĚREČNÝCH A PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK... 

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠKÁCH Dokument PDF

Vyhláška č. 232/2020 Sb. a Vyhláška č.. 233/2020 Sb. Dokument PDF

Maturitní zkouška 2019/2020 Dokument PDF 

Zvláštní pravidla pro MZ 2019/2020  Dokument PDF 

Záverečná zkouška 2019/2020 Dokument PDF

Zvláštní pravidla pro ZZ 2019/2020 Dokument PDF

Metodika k VYHLÁŠCE o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Dokument PDF

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství Dokument PDF

Schéma uvolnění škol a školských zařízení Dokument PDF

Odkaz na stánky MŠMT...

====================================================================================================================

Maturitní a závěrečné zkoušky se konají dle platného znění školského zákona 561/2004 Sb., platné vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a platné vyhlášky č.47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.
Základní informace Cermat Praha o maturitní zkoušce 2020 najdete na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

====================================================================================================================

Přihlašování žáků k MZ 2020 jaro.
Termín odevzdání přihlášky žáka na řádný nebo opravný termín maturitní zkoušky MZ 2020 jaro byl stanoven na 27.11.2019. Pokud žák neodevzdá písemnou kompletní přihlášku, nekoná v daném termínu maturitní zkoušku.
Přihlášky k maturitní zkoušce ke stažení:
Přihláška k MZ pro obor NDV Dokument PDF
Přihláška k MZ pro obor US Dokument PDF

Oznámení termínu maturitní zkoušky MZ 2020 Dokument PDF
Oznámení termínu závěrečné zkoušky ZZ 2020 Dokument PDF
Nabídka předmětů společné a profilové části MZ 2020 Dokument PDF

Pokyny žákům k výběru děl k MZ ČJL 2020 Dokument PDF
Seznam témat ANJ  3.část prac.listů MZ 2020 Dokument PDF
Školní seznam literárních děl 2019-2020 Dokument PDF
Tabulka vybraného seznamu děl žáka 2019-20 Dokument EXCEL

Témata na profilové – školní ústní maturitní zkoušky pro rok 2020 dle oborů:
Témata ústní profilové MZ 2020 obor Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Témata ústní profilové MZ 2020 obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva Dokument PDF

Tématické okruhy k přípravě na závěrečné zkoušky učebních oborů: 
Tématické okruhy k přípravě na  ZZ TČV a TP Dokument PDF 
Tématické okruhy k přípravě na ZZ TH Dokument PDF 
Tématické okruhy k přípravě na ZZ UT Dokument PDF 

Vložil 14.05.2020 10:29 Čech Jaroslav