Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky pro školní rok 2019/2020

Aktuální informace:

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání Dokument PDF

Schéma maturitní zkoušky Dokument PDF

Schéma závěrečné zkoušky Dokument PDF

Odkaz na stánky MŠMT...

**********************************************************
Maturitní a závěrečné zkoušky se konají dle platného znění školského zákona 561/2004 Sb., platné vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou a platné vyhlášky č.47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.
Základní informace Cermat Praha o maturitní zkoušce 2020 najdete na:
https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020
**********************************************************

Přihlašování žáků k MZ 2020 jaro.
Termín odevzdání přihlášky žáka na řádný nebo opravný termín maturitní zkoušky MZ 2020 jaro byl stanoven na 27.11.2019. Pokud žák neodevzdá písemnou kompletní přihlášku, nekoná v daném termínu maturitní zkoušku.
Přihlášky k maturitní zkoušce ke stažení:
Přihláška k MZ pro obor NDV Dokument PDF
Přihláška k MZ pro obor US Dokument PDF

Oznámení termínu maturitní zkoušky MZ 2020 Dokument PDF
Oznámení termínu závěrečné zkoušky ZZ 2020 Dokument PDF
Nabídka předmětů společné a profilové části MZ 2020 Dokument PDF

Pokyny žákům k výběru děl k MZ ČJL 2020 Dokument PDF
Seznam témat ANJ  3.část prac.listů MZ 2020 Dokument PDF
Školní seznam literárních děl 2019-2020 Dokument PDF
Tabulka vybraného seznamu děl žáka 2019-20 Dokument EXCEL

Témata na profilové – školní ústní maturitní zkoušky pro rok 2020 dle oborů:
Témata ústní profilové MZ 2020 obor Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Témata ústní profilové MZ 2020 obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva Dokument PDF

Tématické okruhy k přípravě na závěrečné zkoušky učebních oborů: 
Tématické okruhy k přípravě na  ZZ TČV a TP Dokument PDF 
Tématické okruhy k přípravě na ZZ TH Dokument PDF 
Tématické okruhy k přípravě na ZZ UT Dokument PDF 

Vložil 30.03.2020 20:21 Čech Jaroslav