Rozvrh hodin

Změny rozvrhu na další týden jsou na webu zveřejněny vždy ve čtvrtek.  Pokud dojde k další případné změně, je třeba se řídit informacemi uvedenými na nástěnce ve vestibulu školy.

Suplování v pondělí  22.10.2018 Dokument PDF

Rozvrh hodin tříd od 1.9.2018 Dokument PDF

Konzultační hodiny učitelů pro žáky ve školním roce 2018/2019 Dokument PDF

Konzultační hodiny výchovného poradce školy ve školním roce 2018/2019 Dokument PDF

Plán školního roku 2018/2019 Dokument PDF 

Vložil 20.10.2018 20:08 Čech Jaroslav