Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nábytkářská a dřevařská výroba

Nábytkářská a dřevařská výroba
Kód oboru:    33-42-M/01
 
Možnosti zaměření:   Nábytkářství a čalounictví
 
Absolventi oboru jsou kvalifikovaní technici pro výrobu nábytku, stavebně-truhlářskou a dřevařskou výrobu. Své uplatnění nacházejí zejména v řídících středních funkcích managementu firem ve výrobě nábytku, jeho navrhování, tvorbě designu a i v oblasti jeho prodeje. Uplatnění nacházejí i v ekonomických činnostech výroby a obchodu. Důraz je kladen na široké využití výpočetní techniky ve výuce a znalost CAD systémů při navrhování designu a konstrukce nábytku. Řada absolventů pokračuje v dalším studiu na VŠ se zaměřením na zpracování dřeva, výrobu a tvorbu designu nábytku. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.
 
Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

 

Profil prací žáků oboru 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
/ Interiérová tvorba a navrhování nábytku /
 
Absolventi oboru se uplatňují v praxi jako kvalifikovaní technici pro oblast navrhování interiérů, případně exteriérů v souvislosti s vybavením nábytkem, pro činnosti v oblasti konstrukční, technologické a organizační přípravy sériové i zakázkové výroby a prodeje nábytku. Žáci získají rozsáhlé znalosti a dovednosti v oblasti navrhování, konstrukce a tvorbě nábytku s využitím moderních CAD systémů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách v Brně, Zlíně a Praze.
 
Učební plán oboru Nábytkářská a dřevařská výroba (PDF 35.51 kB)
Učební osnova vyučovacího předmětu Praxe (PDF 285.17 kB)