Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Kód oboru: 82-51-L/02

 

Zaměření: práce truhlářské

 

Obor připravuje výtvarně a umělecky nadané kvalifikované pracovníky pro truhlářskou výrobu. Znalosti a vědomosti z umělecké, historické a technologické oblasti uplatňují absolventi při návrzích a realizaci historických i moderních výrobků, případně při jejich opravách a restaurování. Absolventi mají uplatnění ve všech firmách nábytkářského průmyslu i ve středních funkcích jejich managemetu. Pozornost je věnována praktické realizaci výrobků. Úspěšní absolventi pokračují v dalším vzdělávání na vyšších odborných školách nebo VŠ s uměleckým zaměřením. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

 

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

 

 

Profil prací žáků oboru 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva


Obor připravuje umělecky kvalifikované pracovníky pro truhlářskou výrobu. Znalosti a vědomosti z umělecké, historické a technologické oblasti uplatňuje absolvent při návrzích a realizaci historických i moderních výrobků, případně při jejich restaurování. Má uplatnění ve firmách nábytkářského průmyslu a ve středních funkcích managementu. Absolventi pokračují v dalším vzdělávání na vyšších odborných školách nebo VŠ s uměleckým zaměřením. Jsou také připraveni rukodělně zhotovovat náročnější truhlářské výrobky nebo užitkové a dekorativní předměty ze dřeva podle návrhů výtvarníka či svých, včetně repliky původních slohových prací.

 

Učební plán oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva (PDF 34.28 kB)

Učební osnova vyučovacího předmětu Odborný výcvik (PDF 294.39 kB)