Design interiéru

Design interiéru

Kód oboru: 82-41-M/11

 

Profil absolventa středoškolského studijního oboru Design (nábytku)

 

Absolventem středoškolského studia Design je člověk se schopnostmi technického a uměleckého myšlení. Umí přistupovat k tvůrčím a technickým řešením problémů v oblasti designu nábytku a interiérů. Může zpracovávat podklady pro kusovou i sériovou výrobu nábytku a dílčích prvků. Má základní znalosti materiálů, technologií, ekonomiky a ekologie potřebné pro výrobu dřevěného i nedřevěného nábytku. Má znalosti v oblasti výtvarného cítění, orientuje se v dějinách užité kultury. Zvládá základní prezentační techniky vč. kresby, fotografie a vizualizací. Je schopen navrhnout a realizovat solitéry nábytku i interiérové celky. Může pracovat samostatně nebo v týmu od návrhu přes konstrukční, materiálové a technické řešení po dozor nad realizací.

 

Absolvent je profilován jako tvůrčí osobnost s možností uplatnění zejména:

 

  • v projekčních (architektonických nebo designérských) ateliérech
  • v nábytkových studiích (poradenství, návrhy, realizace)
  • v obchodu s nábytkem (služba bytového architekta, poradenství)
  • u výrobců nábytku

 

Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na bakalářské úrovni. Cílem studia je propojit technické a umělecké znalosti absolventů se schopnostmi řešit tvůrčí problémy nových produktů, především v oblasti obytného a pracovního prostředí.

 

Učební plán oboru Design interiéru (PDF 51.01 kB)

Učební osnova vyučovacího předmětu Praxe (PDF 272.19 kB)

 

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.