Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Umělecký truhlář a řezbář

Umělecký truhlář a řezbář

Kód oboru: 82-51-H/02

 

Obor je zaměřen na získání kvalifikace Umělecký truhlář. Připravuje kvalifikované techniky a dělníky s uplatněním zvláště v zakázkové výrobě umělecky a řemeslně zpracovaného nábytku, stavebně-truhlářských a jiných výrobků ze dřeva. Absolventi dokáží realizovat tyto výrobky s použitím uměleckých technologických postupů, se znalostí provádění oprav a restaurováníhistorického nábytku. Po získání výučního listu mohou absolventi rozšířit své znalosti dalším studiem na naší škole a zakončit střední vzdělání maturitní zkouškou. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

 

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

 

Profil prací žáků oboru 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

 

Obor je zaměřen na umělecké zpracování dřeva, připravuje kvalifikované techniky a dělníky s uplatněním zejména v zakázkové výrobě umělecky a řemeslně zpracovaného nábytku, stavebně-truhlářských a jiných výrobků ze dřeva. Absolventi dokáží realizovat tyto výrobky s použitím tradičních technologických postupů, se znalostí provádění oprav a restaurování historického nábytku. Dovede zhotovovat individuální umělecké truhlářské výrobky, repliky dobového nábytku a prvky interiérů podle návrhů výtvarníka.

 

Učební plán oboru Umělecký truhlář a řezbář (PDF 33.70 kB)

Učební osnova vyučovacího předmětu Odborný výcvik (PDF 304.48 kB)