Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuální informace k začátku školního roku 2021/2022

Aktuální informace k začátku školního roku 2021/2022

28. Srpna - 1. Září

 

Milí žáci a rodiče,
 
školní rok 2021/2022 bude pro žáky 1. ročníků slavnostně zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin v prostorách školní jídelny, Mlýnská 1425, kde budou poskytnuty základní informace o průběhu školního roku 2021/2022 a vzdělávání ve škole. Na setkání jsou zváni i zákonní zástupci budoucích žáků.
 
Se žáky současnými se sejdeme ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin v příslušné kmenové učebně na úvodní třídnické hodině.
 
Ubytování žáků na Domově mládeže, Mlýnská 1425 pro školní rok 2021/2022 bude pro žáky 1. ročníků v úterý 31. 8. 2021 od 15:00 do 16:00 hodin. 
 
Při nástupu žáci budou testováni na covid-19 ve školní jídelně a následně ubytováni na pokojích 1. a 2. poschodí DM.
 
V 16:00 hodin proběhne  ve školní jídelně pro žáky 1. ročníků ubytovaných na DM a jejich zákonné zástupce úvodní informační schůzka s vychovateli a vedením školy k tématům:
 • seznámení s řádem DM
 • ubytování a stravování žáků
 • režim dne
 • práva a povinnosti ubytovaných žáků
 • pravidla spolupráce a vzájemných vztahů se zákonnými zástupci žáků
 • odjezdy, příjezdy a omlouvání nepřítomnosti na DM
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 • zacházení s majetkem DM ze strany žáků
 
Ostatní ubytovaní žáci 2. – 4. ročníků budou přijíždět na DM od 18.00 hodin.
 
STRAVOVÁNÍ pro žáky ubytované na DM i neubytované začíná 1. září 2021.
 
Na základě epidemiologických opatření MŠMT a MZd ČR musí žáci při příchodu do školy splňovat dané podmínky.
 
Každý žák a rodič je povinen si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně mimořádném opatření MZd – respirátory, nanoroušky.
 
Povinnosti žáků:
 • Žák je povinen podrobit se antigennímu testování na DM a škole
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Vše je nutné doložit svým třídním učitelům nebo vychovatelům na DM.
 • Pro testování je možné si přinést svůj Antigenní test, který žák provede před určeným pedagogem. Tyto testy musí splňovat nařízení MZd.
 • Pokud se žák vrátil z dovolené strávené v zahraničí, nahlásí informaci svému třídnímu učiteli – jedná se o země, které jsou zařazeny do rizikových oblastí
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek očkování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Všichni žáci budou podrobně seznámeni s opatřeními přijatých školou na úvodní třídnické hodině.
 
Těším se spolu se všemi zaměstnanci školy na nové žáky prvních ročníků, jejich rodiče a samozřejmě i na všechny ostatní žáky.  
 
Ing. Bc. Olga Pastyříková
Ředitelka školy
 
 


Zpět na kalendář akcí