Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Truhlář

Kritéria pro přijímací řízení oboru vzdělání s výučním listem

33-56-H/01 Truhlář

pro školní rok 2024/2025

 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání na SŠNO Bystřice pod Hostýnem se koná dle § 59 – 62, školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/ 2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění.

 

Termín odevzdání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení:                              1. 2. – 20. 2. 2024

Termín pro vyhlášení výsledků prvního kola přijímacího řízení:                            15. 5. 2024

Termíny druhého a dalších kol budou vyhlášeny ředitelkou školy.

 

1. Základní kritéria pro přijímací řízení

Uchazeči o přijetí jsou v přijímacím řízení hodnoceni na základě předem stanovených bodů – maximální počet bodů 100.
- za průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročníku                                                        max. 50 bodů
- za průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročníku                                                        max. 50 bodů

Dle dosaženého průměrného prospěchu bude uchazeči přiděleno bodové hodnocení uvedené v tabulce:

Průměrný prospěch Počet bodů uchazeče
1,00 - 1,50 50
1,51 - 1,70 47
1,71 - 1,90 44
1,91 - 2,00 41
2,01 - 2,15 38
2,16 - 2,30 35
2,31 - 2,45 32
2,46 - 2,50 30
2,51 - 2,55 28
2,56 - 2,60 26
2,61 - 2,65 24
2,66 - 2,70 22
2,71 - 2,75 20
2,76 - 2,80 18
2,81 - 2,85 16
2,86 - 2,90 14
2,91 - 2,95 12
2,96 - 3,00 10
3,01 - 3,20 9
3,21 - 3,40 8
3,41 - 3,50 7
3,51 - 3,60 6
3,61 - 3,70 5
3,71 - 3,80 4
3,81 - 3,90 3
3,91 - 4,00 2
4,01 - 5,00 1

 

Celkové hodnocení uchazeče je dané součtem bodů za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku.
(v případě nutnosti doložit hodnocení za školní rok 2019/2020, bude rozhodující hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku)

 

Za každou sníženou známku z chování se v hodnocených obdobích odečítá:

 • 2. stupeň z chování 10 bodů
 • 3. stupeň z chování 20 bodů

Za každou známku „nedostatečně“ za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku se odečítá 5 bodů.
Kritéria jsou platná pro první a druhé kolo přijímacího řízení.

 

2. Zásady vyhodnocení přijímacího řízení
 1. Požadavkům stanoveným pro přijetí vyhoví uchazeč, který v přijímacím řízení získá minimálně 15 bodů ze 100 možných bodů.
 2. Počet přijatých uchazečů je dán zákonnými omezeními, především kapacitou tříd a oboru. Proto při přijímání ke vzdělávání do tohoto oboru rozhoduje pořadí, kterého uchazeč dosáhl a které je dané výhradně počtem získaných bodů.
 3. Pokud více uchazečů dosáhne shodného bodového hodnocení, je na dané místo v pořadí upřednostněn uchazeč (závazná posloupnost kritérií):
  a) lepší průměrný prospěch v 1. pololetí 9. ročníku,
  b) lepší průměrný prospěch v 2. pololetí 8. ročníku,
  c) lepší klasifikace z MAT v 1. pololetí 9. ročníku,
  d) lepší klasifikace z MAT v 2. pololetí 8. ročníku,

 

V Bystřici pod Hostýnem 17. 1. 2024

Ing. Bc. Olga Pastyříková

ředitelka školy