Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Uchazeč

Zvolte prosím položku menu vlevo na stránce.

18.11.2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění stanovuji do uvedeného oboru vzdělání s maturitní zkouškou tato kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku.