Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení:
Zde budou uvedeny výsledky talentových a přijímacích zkoušek
Vzor odvolání k nepřijetí uchazeče Dokument PDF 
===================================================

Aktuálně:

Rozhodnutí o vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF
Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Zřizovatelem Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem je Zlínský kraj (jsme státní škola, školné se neplatí).

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Odkaz na tiskopisy přihlášek ke studiu na středních školách (s možností editace) ze stránek  Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy a to tří základních budov, které si můžete prohlédnout a kde Vám budou sděleny všechny informace o vybraném oboru studia, o který máte zájem.

Jedná se o:

 • budovu teoretické výuky, Holešovská 394
 • budovy praktické výuky, Lipnická 845
 • budovu domova mládeže, Mlýnská 1425

Dny otevřených dveří se konají:

 • 8. 11. 2019 od 13 – 17 hodin (pátek)
 • 9. 11. 2019 od 8 – 12 hodin (sobota)
 • 22. 11. 2019 od 13 – 17 hodin (pátek)
 • 23. 11. 2019 od 8 – 12 hodin (sobota)
 • 24. 1. 2020 od 13 – 17 hodin (pátek)
 • 25. 1. 2020 od 8 – 12 hodin (sobota)
 • 14. 2. 2020 od 13 – 17 hodin (pátek)
 • 15. 2. 2020 od 8 – 12 hodin (sobota)

Návštěvu naší školy lze uskutečnit i mimo dnů otevřených dveří po dohodě e-mailem nebo telefonicky:
ssno@ssno.cz nebo sedlacek@ssno.cz, tel. +420 573 380 802

                                                        Přípravné dny k talentovým zkouškám
V rámci kvalitní přípravy na talentové zkoušky, povinné na obory uměleckého zaměření, nabízíme uchazečům přípravné kurzy
                            Konají se v průběhu dne otevřených dveří v budově školy, Holešovská 394
                                                     9. 11. + 23. 11. 2019 od 8.00 do 12.00 hod
Jedná se zejména o individuální kontakt učitele a žáka, proto je možné přijít kdykoliv v průběhu celého dne. Kreslící potřeby jsou ve škole k zapůjčení a je také možná konzultace vašich domácích prací. Naši pedagogové vám budou k dispozici a ochotně se vám vyjádří k úrovni vašich prací, případně poradí, co a jak zlepšit, aby vaše výsledky u talentové zkoušky byly úspěšné.
Budeme potěšeni, pokud se rozhodnete pro naši školu, přihlášky na umělecké obory se podávají do 30. 11. 2019.

                                                                        Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Pallová, kancelář školy
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme.

 

Vložil 07.12.2019 12:43 Čech Jaroslav