Přijímací řízení

Aktuální informace:

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání Dokument PDF

Schéma přijímací zkoušky Dokument PDF

Odkaz na stánky MŠMT...

===========================================================================================

Pozvánka na úvodní setkání přijatých uchazečů oboru 33-56-H/01 Truhlář a informace o datumu zveřejnění přijatých uchazečů Dokument PDF 

===========================================================================================

Oznámení rozhodnutí ředitelky školy o přijetí uchazečů na umělecké obory ve 2. kole přijímacího řízení Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář Dokument PDF
Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Dokument PDF
===========================================================================================
Odkaz na testy Cermat Praha k procvičování na přijímací zkoušky  z ČJL a MAT pro obor 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
Nabídka pro obory Truhlář a Umělecký truhlář k získání vzdělání s MZ Dokument PDF============================================================================================
 Vzor odvolání k nepřijetí uchazeče Dokument PDF 
============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení na neumělecké obory do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021  Dokument PDF
Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou 33-42-M01 Nábytkářská a dřevařská výroba Dokument PDF
Kritéria pro přijímací řízení neuměleckých oborů vzdělání s výučním listem Dokument PDF

============================================================================================

Rozhodnutí o vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF 

Další informace:

Kritéria přijímání uchazečů ke vzdělávání na umělecké obory pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF
Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Zřizovatelem Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem je Zlínský kraj (jsme státní škola, školné se neplatí).

Upozornění pro zákonné zástupce a všechny uchazeče:

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Odkaz na tiskopisy přihlášek ke studiu na středních školách (s možností editace) ze stránek  Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád  vše v platném znění.

Vážení rodiče a uchazeči o studium,

srdečně Vás zveme k návštěvě naší školy a to tří základních budov, které si můžete prohlédnout a kde Vám budou sděleny všechny informace o vybraném oboru studia, o který máte zájem.

Jedná se o:

  • budovu teoretické výuky, Holešovská 394
  • budovy praktické výuky, Lipnická 845
  • budovu domova mládeže, Mlýnská 1425

Dny otevřených dveří se konají:

  • 14. 2. 2020 od 13 – 17 hodin (pátek)
  • 15. 2. 2020 od 8 – 12 hodin (sobota)

Návštěvu naší školy lze uskutečnit i mimo dnů otevřených dveří po dohodě e-mailem nebo telefonicky:
ssno@ssno.cz nebo sedlacek@ssno.cz, tel. +420 573 380 802

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pro další informace využijte kontakt:

Ing. Bc. Olga Pastyříková, ředitelka školy
mob. +420 736 520 025
paní Pallová, kancelář školy
email: ssno@ssno.cz
tel. +420 573 380 802

nebo nás navštivte osobně. Rádi Vám všechny dotazy zodpovíme.

 

===========================================================================================

Vložil 30.03.2020 20:19 Čech Jaroslav