Nábytkářská a dřevařská výroba

Kód oboru:    33-42-M/01

Možnosti zaměření:   Nábytkářství a čalounictví

Absolventi oboru jsou kvalifikovaní technici pro výrobu nábytku, stavebně-truhlářskou a dřevařskou výrobu. Své uplatnění nacházejí zejména v řídících středních funkcích managementu firem ve výrobě nábytku, jeho navrhování, tvorbě designu a i v oblasti jeho prodeje. Uplatnění nacházejí i v ekonomických činnostech výroby a obchodu. Důraz je kladen na široké využití výpočetní techniky ve výuce a znalost CAD systémů při navrhování designu a konstrukce nábytku. Řada absolventů pokračuje v dalším studiu na VŠ se zaměřením na zpracování dřeva, výrobu a tvorbu designu nábytku. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška ke stažení Dokument EXCEL

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Základní informace o oboruDokument PDF

Prohlédněte si profil prací žáků.

Vložil 26.11.2019 13:34 Čech Jaroslav