Tesařské práce

Kód oboru: 36-64-E/01

Tříletý obor vzdělání s výučním listem 36-64-E/01 Tesařské práce.

Obor připravuje kvalifikované dělníky s uplatněním ve stavební výrobě, při výrobě, sestavování a montáži různých dřevěných
konstrukcí, lešení, při zhotovování a demontáži pevných i posuvných bednění, při zhotovování konstrukcí dřevostaveb.
Střešních vazeb, polotovarů ze dřeva a jejich montáži. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška ke stažení Dokument EXCEL

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Základní informace o oboruDokument PDF

Prohlédněte si profil prací žáků.

Vložil 26.11.2019 13:35 Čech Jaroslav