Truhlář

Kód oboru: 33-56-H/01

Obor připravuje kvalifikované pracovníky pro zakázkovou i průmyslovou výrobu nábytku. Po ukončení studia dokáže absolvent realizovat výrobu nábytku moderními technologickými postupy s použitím nových materiálů. Své uplatnění nacházejí absolventi také ve stavebně truhlářské, dřevařské i čalounické výrobě. Po získání výučního listu mohou absolventi rozšířit své znalosti dalším studiem na naší škole a zakončit střední vzdělání maturitní zkouškou. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Stipendium:
Obor 33-56-H/01 Truhlář je zařazen od 1.9.2018 do systému Podpory řemesel v odborném školství a žáci budou finančně dotováni stipendiem Zlínského kraje.

Motivační stipendium bude pro žáky přijaté od 1.9.2018:
1. Ročník   300 Kč
2. Ročník   400 Kč a
3. Ročník   500 Kč měsíčně.

Za prospěch s vyznamenáním žák obdrží jednorázový příspěvek:
1. Ročník   1500 Kč
2. Ročník   2500 Kč
3. Ročník   3000 Kč

Podpora řemesel - leták Dokument PDF
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků žákům SŠ Dokument PDF
Podpora řemesel_otázky a odpovědi Dokument PDF
Seznam oborů zařazených do podpory řemesel - 2019-2020
 Dokument PDF

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška ke stažení Dokument EXCEL

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Základní informace o oboruDokument PDF

Prohlédněte si profil prací žáků.

Vložil 26.11.2019 13:34 Čech Jaroslav