Truhlářská a čalounická výroba

Kód oboru: 33 -56-E/01

Obor připravuje kvalifikované dělníky pro průmyslovou výrobu nábytku. Absolvent dokáže realizovat výrobu moderními technologickými postupy s aplikací nových materiálů. Své uplatnění nacházejí absolventi i ve stavebně truhlářské, dřevařské i čalounické výrobě. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška ke stažení Dokument EXCEL

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2020/2021 Dokument PDF

Základní informace o oboruDokument PDF

Prohlédněte si profil prací žáků.

Vložil 26.11.2019 13:34 Čech Jaroslav