Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Kód oboru: 82-51-L/02

Zaměření: práce truhlářské

Obor připravuje výtvarně a umělecky nadané kvalifikované pracovníky pro truhlářskou výrobu. Znalosti a vědomosti z umělecké, historické a technologické oblasti uplatňují absolventi při návrzích a realizaci historických i moderních výrobků, případně při jejich opravách a restaurování. Absolventi mají uplatnění ve všech firmách nábytkářského průmyslu i ve středních funkcích jejich managemetu. Pozornost je věnována praktické realizaci výrobků. Úspěšní absolventi pokračují v dalším vzdělávání na vyšších odborných školách nebo VŠ s uměleckým zaměřením. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Dle § 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání je součástí každé přihlášky ke vzdělávání na všechny obory školy potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu musí být tato skutečnost uvedena.

Přihláška ke stažení Dokument EXCEL

Základní informace o oboruDokument PDF

Prohlédněte si profil prací žáků.

Vložil 20.01.2020 20:35 Čech Jaroslav