1. mezinárodní řezbářské sympozium

Boty pro Tomáše Baťu.

Na Střední škole nábytkářské a obchodní se pořád něco děje. Závěr školního roku přinesl celou řadu akcí, nejrozsáhlejší z nich bylo týdenní 1. mezinárodní řezbářské sympozium na téma Tomáš Baťa.
Nadace Tomáše Bati oslovila naši školu už v lednu s nabídkou, aby studenti navrhli Baťovské knihovničky, které budou rozmístěny ve Zlíně a budou svým obsahem připomínat význam osobnosti Tomáše Bati. Protože tato spolupráce byla oboustranně vnímána velmi pozitivně, rozšířili jsme ji na celý projekt a zahrnuli do něj literární a výtvarnou soutěž a zapojili do něj i studenty z naší partnerské školy v Gubenu ze Spolkové republiky Německo, kteří k nám jezdí na stáž v rámci programu Erasmus+.
V týdnu od 19. do 23. června měli naši i němečtí studenti možnost právě v rámci sympozia zhmotnit různorodost a velikost odkazu Tomáše Bati. Na slavnostní vernisáži, která se konala v pátek 23. června odpoledne, pak měli představitelé města, bystřických mateřských a základních škol včetně umělecké školy, dále příznivci naší školy a především široká veřejnost možnost si díla nejen prohlédnout, ale především přihlížet tomu, jak výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati Ing. Pavel Velev práce našich studentů kladně hodnotil. Oceňoval především jejich nápaditost, propracovanost a věrnost zobrazení Tomáše Bati a následně převzal dar, který naše škola nadaci věnovala – botu v nadživotní velikosti, kterou vyrobili právě zahraniční účastníci sympozia.
Pokud jste vernisáž nestihli navštívit, nezoufejte, další zajímavá akce, 5. ročník Bystřického dřevosochání, se bude konat 11. – 15. září, tentokrát na téma V oblacích.

Mgr. Věra Kosmáková

Vložil 20.08.2017 15:13 Čech Jaroslav