Celostátní soutěž truhlářů

Regionální soutěž truhlářů Zlínského a Jihomoravského kraje

Dne 13. února 2018 pořádala Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem regionální kolo celostátní soutěže učňů oboru truhlář pro Zlínský a Jihomoravský kraj. Jednalo se o skutečný svátek dřeva, řemesla a pedagogického umu.
Nad regionálním kolem soutěže převzal záštitu Ing. Jaroslav Drozd, předseda Národního centra nábytkového designu a Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D, předsedkyně Klastru českých nábytkářů. Za město Bystřice pod Hostýnem pronesl úvodní zdravici pan místostarosta Jiří Ott. Patronát nad soutěží převzaly i četné renomované firmy.
Do Bystřice pod Hostýnem se sjela široká plejáda škol z Jihomoravského a Zlínského kraje, aby poměřila síly v truhlářských dovednostech. Jihomoravský kraj byl zastoupen celkem osmi školami a kraj Zlínský reprezentovaly školy čtyři, včetně hostitelské Střední školy nábytkářské a obchodní. Každá škola měla zastoupení dvěma žáky.
Celkem soutěžilo 24 žáků v odborných disciplínách, které metodicky sestavil Klastr českých nábytkářů. Žáci od prvních okamžiků přistoupili k soutěžnímu zadání s vervou a bylo naprosto jasné, že týmy jsou skvěle připravené a konkurence je veliká. Všichni dělali dětskou sedačku a soutěž úspěšně ukončilo 11 soutěžících.
Vítězem regionálního kola celostátní soutěže učňů oboru truhlář pro Zlínský a Jihomoravský kraj byl vyhlášen Roman Vilášek, žák hostitelské Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem. Radost byla o to větší, že na 3. místě stanul také žák naší školy Dominik Sokola. Druhé místo putovalo za Janem Vařekou z Integrované střední školy Slavkov u Brna. Nejlepší soutěžící Zlínského a Jihomoravského kraje postupují do celostátního kola, které proběhne v dubnu na veletrhu Mobitex v Brně.
Olympijskou myšlenku: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, naplnili mladí truhláři dnešního dne dokonale. Vyhlašovatel soutěže, Klastr českých nábytkářů, všem srdečně poděkoval za účast v soutěži a vyslovil uznání nad vysokou úrovní výrobků. Bylo milé sledovat nadšení a řemeslný talent mladých truhlářů. A pro ty, kteří dnes nezvítězili, citujeme slova vítěze soutěže Romana Viláška: „ Stálo to za to, jsem spokojený a těším se na další výzvy…..“.

Hodnotící tabulka Dokument PDF

Hodnotící tabulka Dokument EXCEL

Šimčík Otto, učitel odborného výcviku
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Vložil 22.03.2018 09:29 Čech Jaroslav