Exkurze UTB Zlín

Odborná exkurze UTB Zlín FAKULTA MULIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ
Alelier : Produktový design, Průmyslový design

Dne 6. června 2019 se naši žáci oboru Uměleckořemeslného zpracování dřeva 2 a 3 ročníku zúčastnili odborné exkurze na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Naše kroky vedly nejdříve do ateliéru Produktového designu, kde se nás ujal jeho vedoucí doc. M.A. Vladimír Kovařík.
Po prohlídce jednotlivých učeben a odborných pracovišť, které mají studenti k dispozici, jsme zamířili na další akci, tou byl náhled na obhajoby bakalářských a magisterských prací atelieru Průmyslového designu.
Z debat s našimi žáky, pro mě bylo příjemné, jak vnímali rozdíly v úrovni jednotlivých prezentací. Věřím, že jim to dalo hodně pro jejich další práci.
Exkurze byla bezesporu přínosem, pro žáky studijních oborů. Pro některé, kam směřovat, pro jiné oč usilovat ve svém studiu na škole.

František Jurásek, odborný učitel

Vložil 30.06.2019 10:22 Čech Jaroslav