Festival dřeva - Dřevěná akademie

Festival dřeva je vzdělávací akce pro děti, rodiče a širokou veřejnost. Děti si v rámci programu festivalu dřeva ověřují své znalosti o přírodě, lese a dřevu jako surovině budoucnosti. Dozvídají se další zajímavosti a nové poznatky díky demonstrativním ukázkám.

Cílem Festivalu dřeva je přivést širokou veřejnost a zejména nejmladší generaci k zájmu o les a přírodu jako součást prostředí ve kterém žijí. Festival dřeva má několik vzájemně se doplňujících základních částí. Společnou a jednotící myšlenkou Festivalu dřeva je ukázat dřevo ve všech jeho podobách. Poučnou formou informovat veřejnost o lese, přírodě a přírodních materiálech v životě člověka a seznámit účastníky se zpracováním dřeva starými technikami – ukázky starých řemesel.
NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR pořádal v sobotu 14. září 2019 na Slezskoostravském hradě v rámci Festivalu dřeva DŘEVĚNOU AKADEMII II. Tento vzdělávací projekt byl organizovaný pro širokou veřejnost všech věkových skupin, především však pro děti a mládež, formou praktických workshopů, poznávacích soutěží a výstavy prací žáků jednotlivých oborů.. V jednotlivých expozicích se účastníci mohli seznámit také s učebním programem školy.

Program obsahoval :
• prezentace středních škol a jejich oborů
• praktické workshopy a soutěže
• výstava studentských prací

Partneři této akce byly:
Střední škola nábytkářská a obchodní, Bystřice pod Hostýnem
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava
Střední odborná škola, Frýdek – Místek
Střední škola řemesel, Frýdek – Místek,
Střední průmyslová škola, Hranice,

Vložil 23.09.2019 19:08 Čech Jaroslav