Prestižní německá střední škola u nás na Erasmu+

V rámci programu Erasmus+ pro pedagogy navštívilo naši školu v termínu: 3.9.2017 - 9.9.2017 šest pedagogů z partnerské školy Ludwig-Erhard-Berufskolleg Büren ze Severního Porýní Vestfálska ze Spolkové republiky Německo. Město Büren leží v těsné blízkosti partnerského města Salzkotten a spolupráce obou středních škol vzešla z iniciativy partnerství měst.
Většinou při společných setkáních partnerství se rodí nápady a fiché dalších výměnných projektů, ale v případě Střední školy nábytkářské a obchodní se ideje v realitu přetvářejí se železnou pravidelností. Děje se tak i díky komunitárním programům EU a hlavně díky lidem, kteří obětují volný čas a snaží se převtělit sen v realitu. Nejinak to bylo i v případě projektu s číslem: NW-2015-2-DE03-KA101-022392.Klíčem k úspěchu je vždy reciprocita.
S německou školou Ludwig-Erhard-Berufskolleg nás pojí letitá spolupráce, která vyústila v letošní stáž německých pedagogů, kteří se seznámili na SŠNO V Bystřici pod Hostýnem v rámci tzv. stínování s prací školy a s naší projektovou škálou. Na poli projektů je prostor k výměně zkušeností veliký a v rámci Job-Shadowingu také. Pedagogové se rovněž obeznámili s městem Bystřice pod Hostýnem a zdejším regionem. Na programu stáže byla diskuze o e-Governmentu na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem. Řeč přišla i na další diskutované oblasti školství, ale i na tolik potřebnou kontinuitu a dlouhodobé plánování. Je velmi poučné si poslechnout německé zkušenosti s různými typy systémových a společenských jevů. Generelně se má za to, že německé školství se umí s různými diferencemi dobře vyrovnat a je připravené na vzdělávání pro konkurenceschopnost v kontextu konvergence.
Je nám ctí, že můžeme předávat zkušenosti tak prestižní škole, jakou Ludwig-Erhard-Berufskolleg beze sporu je. Polemika s německými kolegy byla skutečně velmi zajímavá a přínosná. Z naší zkušenosti můžeme transfer inovací na tomto poli vřele doporučit.
Němečtí středoškolští profesoři hodnotili návštěvu Bystřice pod Hostýnem velmi kladně a jako důkaz plodné spolupráce byly započaty další reálné projekty. Tyto výměnné akce jsou již tedˇ v přípravné fázi a budeme je moci prezentovat v létě 2018 v rámci oslav jubilea školy a při příležitosti chystaných open space akcí.
Doufáme, že díky naší tradici, erudici a angažování bude stáž pro evropskou platformu Erasmus+ přínosem.

Mgr. Anna Blahová

Vložil 14.09.2017 18:34 Čech Jaroslav