Stáž SOŠD Spišská Nová Ves na naší škole

V termínu 9.9. 2018 až 22.9.2018 přijelo 6 studentů a jeden pedagog z partnerské školy ze Spišské Nové Vsi na stáž Erasmus+. Stredna odborna škola drevárska ze Slovenska je naši partnerskou školou již od roku 1974, možná i déle. Je skvělé, že se naše vzájemné partnerství každoročně utužuje společným projektem Erasmus+, kde slovenská partnerská škola má co nabídnout: https://sosdsnv.edupage.org/text26/?

S partnerskou školou nás pojí společně uzavřené „ Memorandum o porozumění“, kde jsme se navzájem zavázali naše vzájemné vztahy rozvíjet a udržovat. Konkrétně se v memorandu praví: „…..Memorandum o porozumení (MoU) tvorí rámec pre spoluprácu medzi kompetentnými inštitúciami. Jeho cieľom je potvrdiť vzájomnú dôveru medzi partnermi. V Memorande o porozumení partnerské organizácie vzájomne akceptujú svoje príslušné kritériá a postupy pre zabezpečenie kvality,hodnotenie, validizáciu a uznanie vedomostí, zručností a spôsobilostí so zámerom prenosu kreditov….“
Hlavním obsahem stáže byla účast na vyhlášením řezbářském sympóziu hostitelské organizace, kde slovenští studenti absolvovali pro ně nové zkušenosti z oblasti řezby v plenéru. Volný čas byl vyplněn aktivním poznáváním města Bystřice pod Hostýnem a našeho regionu. Nechyběly společné aktivity s našimi žáky, grilování a posezení jako za dob Československa, kdy se oba jazyky ve společnosti a průmyslu prolínaly přirozeně navzájem. Stáž vyvrcholila dne 21.9.2018 na vernisáži řezbářského sympózia s názvem: „Ateliér 65+“, kde slovenští studenti hrdě prezentovali svá díla.
22.9. 2018 se stážisté rozjeli do svých domovů a už tedˇ se všichni těší na projekt Erasmus + v roce 2019.

Vložil 11.10.2018 21:47 Čech Jaroslav