Výstava Vzdělání a řemeslo České Budějovice 2018

Letošní 24. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, který proběhl 7. - 9. 11. 2018 na českobudějovickém výstavišti, nabídl kromě největší přehlídky středního odborného a učňovského školství v ČR i bohatý doprovodný program.

Vzdělání a řemeslo je unikátní výstava určená zejména žákům 9. tříd a jejich rodičům. Školy prezentují své studijní a učební obory a nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Přitomni jsou jak zástupci škol, tak pracovníci z poradenských středisek, kteří jsou připraveni odpovídat na dotazy a pomáhat žákům tak, aby jim usnadnili rozhodnutí kam nastoupit po základní škole. Žáci 9. ročníků se můžou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a prezentuje a přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení.
Pestrou paletu soutěží poměřujících dovednosti a znalosti žáků z rozličných oborů, jako je například truhlářství, kuchařství, rétorika, kovářství, tvorba www stránek, dekoratérství, malby, oděvnictví a mnohé další doplňují módní přehlídky nebo hudební a taneční vystoupení. Součástí výstavy Vzdělání a řemeslo je také Veletrh fiktivních firem, který významně napomáhá rozvoji podnikatelských dovedností žáků, kteří si vyzkouší simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Výstava Vzdělání a řemeslo má především rodičům dětí a žákům škol pomoci při výběru dalšího studia nebo odborného zaměření.
Cílem výstavy je prezentace školství na všech úrovních a to, aby rodiče žáků se dozvěděli vše potřebné o formách studia na jednotlivých školách a učebních programech studia a nabídla jim pomoc při rozhodování a výběru studia. Školou povinné návštěvníky jistě upoutala celostátní soutěž v oboru truhlář, gastronomie, mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček, workshop, celostátní soutěž v oboru elektroniky nebo automatizační techniky.

Pro naší školu byla důležitá celostátní soutěž Truhlář roku. Soutěž o nejlepší prezentaci školy hodnocenou školami. Ocenění prezentovaného propojení školské a podnikatelské sféry a Soutěž o nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce.

Truhlář roku 2018

Žáci naší školy Jan- František Pekař a Petr Pavelec se v široké konkurenci škol z celé České republiky neztratili a prokázali svoji technickou a řemeslnou kvalitu při výrobě zadaného výrobku „Zásuvkový kontejner“. Tento výrobek byl zadán výkresovou dokumentací, podle které žáci dokázali výrobek zhotovit. Kromě ručního řemeslného zpracování se žáci během soutěže museli vypořádat s testem odborných znalostí oboru truhlář. Motivací k účasti v soutěži Truhlář roku 2018 pro naše žáky je možnost pracovat s materiály a ozřejmit si technologické a pracovní postupy, předat si navzájem zkušenosti a porovnat dovednosti v oboru Truhlář mezi školami i žáky. .Organizátoři návštěvníkům nabídli možnost sledovat šikovné mladé řemeslníky při práci, a také tím upozornit na toto zajímavé a zaměstnavateli žádané povolání.

Soutěž o nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce.

Zahraniční spolupráce Střední školy nábytkářské a obchodní a školy Gemeinnütziger Berufsbildungsverein Guben zaujala odbornou komisi v soutěže o „Nejlepší prezentaci zahraniční spolupráce“ v rámci této výstavy. Prezentaci s názvem „Kouzlení se dřevem‘ mohli návštěvníci výstavy zhlédnout v hlavním výstavním pavilonu ve výstavní expozici naší školy, kde tato expozice zahraniční spolupráce získala krásné druhé místo. Vzájemnou spolupráci obou škol prezentovali žáci Tomáš Hora a Martin Foldyna. Prezentovány byly společné projekty a aktivity, na nichž se obě školy podílí již od roku 2000.

 

 

Vložil 19.11.2018 20:08 Čech Jaroslav