Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Úřední deska

Úřední deska
Informace (struktura dle vyhlášky č.442/2006 ve znění vyhlášky č.416/2008
 
1. Název
 
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem.
 
2. Důvod a způsob založení
 
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění stravování a ubytování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Střední škola, Školní jídelna, Domov mládeže. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.
 
Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 
3. Organizační struktura
 
IZO 102 531 064 Střední škola,  IZO 108 041 328 Domov mládeže, IZO 103 207 562 Školní jídelna, IZO 173 101 178 Školní jídelna - výdejna
 
4. Kontaktní spojení
 
Kontaktní poštovní adresa:    Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.
Úřední hodiny:    Po-Pá 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
Telefonní číslo:   573 380 802
Datová schránka:    xyuw7nq
Internetové stránky:    www.ssno.cz
Adresa e-podatelny:    podatelna@ssno.cz
Elektronická adresa:    ssno@ssno.cz
 
5. Případné platby lze poukázat
 
Číslo účtu:  837 94 00 207 / 0100 KB a.s. Bystřice pod Hostýnem
 
6. IČ
 
IČ 47935952
 
7. DIČ
 
CZ47935952
 
8. Dokumenty
 
Učební plány, školní vzdělávací programy, plán strategie prevence rizikového chování a plán ICT jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy.
 
9. Žádosti o informace
 
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
 
Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
 
Při podání e-mailem na adresu ssno@ssno.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 
Při písemném podání na kontaktní adresu Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pd Hostýnem, Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitelky školy (Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.
 
11. Opravné prostředky
 
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje. Adresa: Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.
 
12. Formuláře
 
Formuláře potřebné formuláře jsou k dispozici v písemné i elektronické podobě na sekretariátu školy.
 
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 
Strukturované popisy postupů, které musí škola dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů včetně příslušných lhůt naleznete na Portálu veřejné správy.
 
14. Předpisy
 
Nejdůležitější používané předpisy jsou ke stažení na https://www.msmt.cz/dokumenty. Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, Řád školní jídelny a Vnitřní řád Domova mládeže jsou k nahlédnutí přístupné na adrese Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem v úředních hodinách Po-Pá 8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
 
15. Úhrady za poskytování informací
 
Pořízení kopie informace na papír – 1 strana A4 černobíle: 2 Kč.
 
16. Licenční smlouvy
 
Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.
 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy jsou k dispozici v elektronické podobě v níže uvedených dokumentech nebo na sekretariátu školy:
Výroční zpráva za školní rok 2022-2023 (PDF 8.07 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2021-2022 (PDF 3.75 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2020-2021 (PDF 1.67 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2019-2020 (PDF 2.84 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2018-2019 (PDF 2.40 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2017-2018 (PDF 2.15 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2016-2017 (PDF 975.46 kB)
Výroční zpráva za školní rok 2015-2016 (PDF 1.61 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2014-2015 (PDF 2.60 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 (PDF 1.98 MB)
Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 (PDF 953.60 kB)
  
18. Návrhy rozpočtu v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.
 
Návrhy rozpočtu jsou k dispozici v elektronické podobě v níže uvedených dokumentech nebo na sekretariátu školy: 
Rozpočet na rok 2024 a střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 266.59 kB)
Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 250.76 kB).
Návrh rozpočtu 2024 a návrh rozpočtového výhledu 2025 - 2026 (PDF 263.17 kB)
2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) (PDF 250.07 kB)
Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 248.88 kB)
Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 264.20 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2023.pdf (PDF 262.42 kB)
2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) (PDF 717.02 kB)
Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 727.77 kB)
Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 712.34 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 (PDF 725.73 kB)
2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) (PDF 718.52 kB)
Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 728.18 kB)
Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 713.84 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 726.14 kB)
Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem  (PDF 727.90 kB)
Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ze dne 27.1.2020 (PDF 719.96 kB)
Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem ze dne 16.12.2019 (PDF 715.22 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 725.88 kB)
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 398.46 kB)
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem schváleno dne 21.1.2019 ZK (PDF 398.46 kB)
Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem schváleno dne 17.12.2018 ZK (PDF 394.02 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 382.78 kB)
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 75.18 kB)
Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (PDF 74.24 kB)
 
19. Zřizovací listina
 
Zřizovací listina je k dispozici v elektronické podobě v níže uvedených dokumentech nebo na sekretariátu školy:
Zřizovací listina SŠNO Bystřice pod Hostýnem (PDF 272.99 kB)
Dodatek číslo 1 ke zřizovací listině (PDF 113.40 kB)
Dodatek číslo 2 ke zřizovací listině (PDF 477.14 kB)
Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině (PDF 86.82 kB)
Dodatek číslo 4 ke zřizovací listině (PDF 438.86 kB)
Dodatek číslo 5 ke zřizovací listině (PDF 75.03 kB)
Dodatek číslo 6 ke zřizovací listině (PDF 584.97 kB)
Dodatek číslo 7 ke zřizovací listině (PDF 76.08 kB)
Dodatek číslo 8 ke zřizovací listině (PDF 524.74 kB)
 
20. Výběrová řízení - veřejné zakázky
„SŠ NÁBYTKÁŘSKÁ A OBCHODNÍ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM –
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DÍLEN“ –
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II

 

Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky (PDF 896.33 kB)
Smlouva o dílo (DOC 348.00 kB)
Plná moc (DOCX 20.36 kB)
Krycí list nabídky (DOCX 18.54 kB)
Vzory dokumentů (DOCX 39.07 kB)
Projektová příprava (DOCX 13.26 kB)„SŠ NÁBYTKÁŘSKÁ A OBCHODNÍ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM –
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A
DÍLEN“ – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - ZRUŠENO

 

21. Směrnice o ochraně oznamovatelů
Dokument k dispozici zde (DOC 83.50 kB)